Loading...

7 meest gestelde vragen over MLE controle

1 Wat is MLE controle?

De controlestandaarden vereisen een grondige risicoanalyse, gestructureerd inspelen op de ingeschatte risico’s en een evaluatie. Deze drie elementen vormen de rode draad in het dossier. MLE controlesoftware is opgebouwd vanuit deze elementen. Met MLE controle doorloopt u de workflow in 7 stappen. De workflow is opgebouwd met intelligente formulieren die voldoen aan de laatste regelgeving en vooral ook erg praktisch zijn. MLE controle stimuleert het denk-, werk- en rapportageproces van de controlerend accountant.

2 Hoe zit ‘the story of the audit’ in MLE controle?

De accountant bepaalt wat er moet gebeuren voor de controleopdracht. De controlestrategie, de risicoidentificatie, de syteem- en gegevensgerichte werkzaamheden en de evaluatie & rapportage zijn verwerkt in de workflow. De applicatie faciliteert de accountant bij de opbouw van het controledossier met de controlestandaarden, richtlijnen, knowledge en tools. De accountant bepaalt wat er moet gebeuren voor de controleopdracht. De applicatie faciliteert het hoe.

3 Hoe zit het met compliancy?

Het uitgangspunt van de workflow en de formulieren in MLE controle is de wet- en regelgeving, waaronder de ongeveer 7.000 paragrafen van de controlestandaarden. Alles is eenvoudig te raadplegen in een apart paneel dat altijd zichtbaar is. Dit richtlijnenpaneel is contextafhankelijk: bij elke vraag wordt alleen de relevante regelgeving getoond. De accountant kan daarnaast ook gebruikmaken van handleidingen en richtlijnen van verschillende belangenverenigingen.

4 Wat vinden toetsers van MLE controle?

Toetsers zijn enthousiast over MLE controle. In het verleden waren er slechts twee partijen op de markt met een digitale dossiervorming voor de controlepraktijk, elk met een eigen aanpak. MLE controle is de derde aanbieder van controlesoftware en we zien dat toetsers gecharmeerd zijn van de logica in de workflow. Met name de samenhang tussen systeemgerichte en gegevensgerichte controles wordt gezien als groot pluspunt in MLE.

5 Wat doet MLE controle met data-analyse en process mining?

MLE controle is primair een controledossier. De vastlegging van de controlewerkzaamheden en de daaraan gerelateerde zaken staan centraal. Data-analyse en process mining kunnen prima worden ingezet voor het verkrijgen van controlebewijs en de uitkomsten kunnen integraal worden opgenomen in het controledossier.

6 Waarom de slogan THINK PROFESSIONAL, LET’S MLE?

Controlesoftware moet het denkproces van de accountants faciliteren bij het uitvoeren van de controlewerkzaamheden. Een heleboel zaken, hygiënefactoren, kun je automatiseren. Daarbij is het de kunst om dat niet te doen met ellenlange checklisten. MLE controle stimuleert het denkproces, wat uiteindelijk leidt tot een strak controledossier, waarin voldoende is vastgelegd. Een applicatie kan de professionele oordeelsvorming van een accountant niet overnemen, maar wel vergemakkelijken.

7 Hoe verloopt de implementatie van MLE controle?

Het installatieproces voor de on-premise versie duurt meestal minder dan een uur. U hoeft geen extra servers aan te schaffen en de data worden opgeslagen daar waar u wenst. De training van de accountant duurt maximaal 1 dag, waarbij minimaal een dagdeel intensief wordt gewerkt aan de opbouw van een eigen controledossier. Door te doen, leert u tenslotte het snelst.

Met MLE 365 controle, de online versie, hoeft er helemaal niets geïnstalleerd te worden. Met uw persoonlijke inloggegevens kunt u direct aan de slag.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Verwerkersovereenkomst (bestaande uit het Data Pro Statement en de Standaardclausules voor verwerkingen) en de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing.
THINK PROFESSIONAL | LET'S MLE