Loading...

De 7 meest gestelde vragen over MLE samenstel

1 Wat is MLE samenstel?

MLE samenstel is de applicatie waarmee de accountant in één werkproces een jaarrekening samenstelt, met alles wat daarbij hoort. De output van de applicatie is een jaarrekeningrapport, een accountantsrapport, de publicatiestukken, een samensteldossier en XBRL instance. Daarmee kan gerapporteerd worden aan de uitvragende instanties. Het is één geïntegreerd werkproces. Voor elke post voert u direct alle samenstelwerkzaamheden uit, u voert correcties en herrubriceringen door, werkt het volledige werkprogramma af en voegt de geldende grondslagen en toelichtingen toe. Uiteraard mag het verloopoverzicht ook niet ontbreken.

2 Wat doet MLE samenstel met XBRL?

Bij aanvang van de opdracht kiest de accountant een taxonomie (bijvoorbeeld Fiscaal klein). Op basis van deze keuze wordt de formulierenset in MLE samenstel opgebouwd. XBRL is in MLE samenstel gekoppeld aan de velden in de applicatie. Direct bij het inlezen van de grootboekrekeningen worden deze gekoppeld aan de XBRL taxonomie. Bij het invullen van de toelichtingen in de formulieren wordt onder water continu XBRL gegenereerd. De accountant heeft een directe 'viewer' van de XBRL instance voorhanden met MLE samenstel. Kortom, XBRL zit in MLE samenstel onder de motorkap, zonder dat de accountant hier last van heeft.

3 Welke techniek wordt er gebruikt voor MLE samenstel?

MLE samenstel is opgebouwd binnen open standaarden, zoals XML, HTML5 en SOAP. Hierdoor kunnen we relatief eenvoudig koppelingen met andere pakketten realiseren. Daarnaast maakt MLE samenstel gebruik van Microsoft Office InfoPath.

4 Hoe zit het met het inlezen van data?

Alle boekhoudpakketten die we tot nu toe zijn tegengekomen, kunnen we inlezen in MLE samenstel. Als u werkt met standaard grootboekschema's hoeft u maar één keer de mapping aan te maken in een template en vervolgens kunt u deze voor alle klanten gebruiken. Wij zijn 'App-partner' van Twinfield en Exact Online. Dit betekent dat het inlezen van grootboekrekeningen met één druk op de knop is gerealiseerd (via webservice). Andere boekhoudpakketten zullen spoedig volgen. Uiteraard geldt dit ook voor koppelingen met fiscale pakketten.

5 Hoe ziet het papieren jaarrekeningrapport eruit? En het accountantsverslag?

De jaarrekening kan eruit zien als het jaarverslag van een beursgenoteerde onderneming. Het accountantskantoor kan zijn eigen huisstijl toepassen. De gegevens uit het MLE samensteldossier worden opgenomen in het rapport via een directe HTML5-koppeling. Het is ook mogelijk om een iPad-versie van de jaarrekening te genereren.

6 Waarin onderscheidt MLE samenstel zich van andere rapportgeneratoren?

In de eerste plaats is MLE samenstel meer dan een rapportgenerator. Het is een dossiergenerator, een rapportgenerator en een instancegenerator in één. Het is een totaaloplossing voor het primaire proces van de samenstellende accountant met toepassing van nieuwe automatiseringstechnieken.

7 Hoe werkt de implementatie?

Het installatieproces duurt meestal maar een paar uur. U hoeft geen extra servers aan te schaffen en de data worden opgeslagen daar waar u het wenst. De training van de accountant duurt maximaal 1 dag, waarbij minimaal 1 dagdeel intensief gewerkt wordt met gegevens van eigen klanten in MLE samenstel. Door te doen leert u tenslotte het snelst.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Verwerkersovereenkomst (bestaande uit het Data Pro Statement en de Standaardclausules voor verwerkingen) en de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing.
THINK PROFESSIONAL | LET'S MLE