Loading...

MLE controle

De totaaloplossing voor uw controlepraktijk

Met MLE controle bouwt u uw controledossiers op conform de controlestandaarden. De controlestandaarden vereisen een grondige risicoanalyse, gestructureerd inspelen op de ingeschatte risico's en een heldere evaluatie. Deze drie elementen, de story of the audit van de controle, zijn in MLE controle volledig inzichtelijk. De applicatie helpt u om compliant te zijn.

Controleren in 7 stappen

MLE controle 7-stappenplan
MLE controle helpt u compliant te zijn

De nieuwe controlestandaarden (NV COS) zijn integraal opgenomen in MLE controle. Voor de verplichte onderdelen uit deze standaarden zijn vragen opgenomen in de formulierenset. Deze vragen moeten worden beantwoord en gereviewd. De teksten uit de controlestandaarden zijn bovendien opgenomen in het Richtlijnenpaneel. De risicogerichte controleaanpak is volledig gebaseerd op de regelgeving. Zo helpt MLE controle u compliant te zijn.

NBA-handleiding is leidend

MLE controle is volledig opgebouwd naar voorbeeld van de 'Handleiding Nederlandse controlestandaarden bij de controles in het mkb'. Deze handleiding werd in 2012 gepubliceerd door de NBA, ter ondersteuning van de mkb-praktijk.

De NBA-handleiding geeft u als controlerend accountant inzicht in de toepassing van de controlestandaarden en helpt u bij het efficiënt uitvoeren van kwalitatief hoogwaardige controles in het mkb.

De NBA-handleiding is afgeleid van de 'Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities' van de IFAC. 

De controlebenadering die in de Nederlandse handleiding uiteengezet wordt, is in drie fases ingedeeld:

  • risico-inschatting
  • inspelen op de risico's
  • het rapporteren

Systeemvereisten MLE controle

De technische systeemvereisten voor het gebruik van MLE controle zijn:

  • Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003 of hoger
  • MS Office 2010 (32 bit) of hoger
  • MS Office InfoPath 2010 (32 bit) of hoger
  • Internet Explorer 8 of hoger
  • .NET Framework 4.0
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Verwerkersovereenkomst (bestaande uit het Data Pro Statement en de Standaardclausules voor verwerkingen) en de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing.
THINK PROFESSIONAL | LET'S MLE