Loading...

Van Micro t/m Middelgroot, de echte SBR-oplossing

Van Micro t/m Middelgroot, de echte SBR-oplossing

MLE publiceert Nederlandse Taxonomie NT12 voor boekjaar 2017

Eind november 2017 heeft de Nederlandse Overheid (het SBR programma) de Nederlandse Taxonomie NT12 voor boekjaar 2017 gepubliceerd. MLE heeft NT12 in december/ januari in MLE samenstel verwerkt. Vrijdag 1-2 is de versie met NT12 voor alle MLE samenstel-gebruikers beschikbaar komen.

WIJZIGINGEN NT12 VOORAL SBR MIDDELGROOT

NT12 geldt voor de boekjaren die starten op 1 januari 2017 of later. De wijzigingen in NT12 t.o.v. NT11 vloeien voor een belangrijk deel voort uit de verplichtstelling voor Middelgrote ondernemingen om in SBR te deponeren en de harmonisatie met Klein en Micro.
Enkele voorbeelden van wijzigingen:
• Vraag toepassing BW2 Titel 9 artikel 402 (beknopte enkelvoudige resultatenrekening) bij geconsolideerde jaarrekening
• In kasstroomoverzicht aparte lijnen voor mutatie van onderhanden projecten en investeringen in vastgoedbeleggingen
• In controleverklaring aparte velden voor Benadrukking van bepaalde aangelegenheden en Overige aangelegenheden
• Gegevens contactpersoon voor deponeren beperkt tot e-mailadres

DEPONEREN BIJ DE KVK MIDDELS 3 BESTANDEN

Voor Micro/Klein ondernemingen verloopt de deponering boekjaren 2017 bij op gelijk wijze als vorig jaar: rechtstreeks vanuit MLE met CreAim certificaat of via het eigen portal van de accountant.

Voor Middelgrote onderneming zijn voor deponering boekjaren 2017 drie bestanden nodig:
1. SBR publicatiestukken middelgroot,
gegenereerd door de samenstellend accountant vanuit MLE samenstel
2. SBR instance van de controleverklaring bij de inrichtingsstukken,
• gegenereerd vanuit MLE samenstel wanneer de controleverklaring integraal in MLE samenstel is ingevoerd; of
• aangeleverd door de controlerend accountant vanuit zijn eigen tooling.
3. SBR linking & signing (ondertekeningsdocument),
aangeleverd door de controlerend accountant. De controlerend accountant waarmerkt bestand 1 en ondertekent bestand 2 met behulp van een SBR ondertekeningstool.

De drie bestanden kunnen vervolgens bij de KvK gedeponeerd worden. Dit kan rechtstreeks vanuit MLE, via een portal of door de ondernemer zelf via de site van de KvK.

NVKS OOK OP OPDRACHTNIVEAU GEÏNTEGREERD

De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) zijn vanaf 1 januari 2018 ook voor accountantseenheden die alleen samenstellingsopdrachten uitvoeren van toepassing. In dit kader is MLE samenstel aangevuld met o.a. de vraag of er een Opdrachtgerichte KwaliteitsBeoordeling (OKB) volgens het kantoorhandboek is vereist en wordt de sluiting van het dossier gefaciliteerd.
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Verwerkersovereenkomst (bestaande uit het Data Pro Statement en de Standaardclausules voor verwerkingen) en de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing.
THINK PROFESSIONAL | LET'S MLE