Loading...

Fontys Accountancy opleiding aan de slag met Make Life Easier

Fontys Accountancy opleiding aan de slag met Make Life Easier
Het stimuleren en faciliteren van het denkproces van de accountant in opleiding

Fontys Hogeschool Financieel Management (FHFM) en Make Life Easier B.V. (MLE) tekenden vrijdag 2 februari 2018 een convenant voor samenwerking voor de bachelor opleiding Accountancy en de post-HBO opleiding MKB Accountant. MLE stelt haar accountancysoftware MLE controle en MLE samenstel beschikbaar voor studiedoeleinden. 

Michiel Wijma, directeur MLE:“Wij zijn trots dat wij met onze software MLE controle en MLE samenstel een bijdrage mogen leveren aan de scholing van de accountants van de toekomst. Professionele oordeelsvorming is een vaardigheid die je als accountant moet ontwikkelen. Een heleboel zaken, hygiënefactoren, kun je automatiseren. Daarbij is het de kunst om dat niet te doen met ellenlange checklists. Met MLE software trachten wij het denkproces te stimuleren. De (assistent) accountant bepaalt wat er moet gebeuren voor de controle- en of samenstelopdracht en de applicatie faciliteert het hoe. Het is natuurlijk superleuk om de enthousiaste reacties te horen van de eerste studenten die met MLE hebben gewerkt.”

Daan Greven, directeur Fontys Hogeschool Financieel Management:‘’Het onderwijs van FHFM is gefundeerd op twee pijlers, die in elke onderwijsperiode parallel lopen. Enerzijds is dat de kennispijler met als doel om studenten de benodigde theoretische bagage mee te geven voor hun latere werkzame leven. En anderzijds is dat de pijler van de beroepsproducten, die beoogt om studenten in de gelegenheid te stellen de opgedane kennis – in een interactieve samenwerking met bedrijven en organisaties uit het werkveld, zogenaamde Partners in Education – in de praktijk toe te passen. En in dat kader zijn wij blij dat MLE zich als Partner in Education aan onze bachelor opleiding Accountancy en post-HBO opleiding MKB Accountant verbonden heeft en studenten op die manier in de gelegenheid worden gesteld om met de modernste accountancysoftware te werken en ervaring op te doen.”
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Verwerkersovereenkomst (bestaande uit het Data Pro Statement en de Standaardclausules voor verwerkingen) en de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing.
THINK PROFESSIONAL | LET'S MLE