Loading...

Partners

Koppelingen met andere applicaties

Onze samenstel- en controlesoftware is opgebouwd binnen open standaarden, zoals XML, HTML5 en SOAP. Hierdoor kunnen we relatief eenvoudig koppelingen met andere pakketten realiseren. Zo hebben we al koppelingen gerealiseerd met een groot aantal partners.

De bedrijfskolom automatiseren

Bij het realiseren van koppelingen tussen applicaties gaat het uiteindelijk om het automatiseren van de bedrijfskolom. Van boekhouding naar samenstelsoftware, analysesoftware, fiscale software etc. Hierbij wordt steeds vaker gebruik gemaakt van zogeheten webservices.

Wat is een webservice?

Een webservice kan omschreven worden als een interface van een applicatiecomponent die toegankelijk is via standaardwebprotocollen. Daarbij wordt meestal gecommuniceerd via XML, zonder menselijke tussenkomst (bijvoorbeeld SOAP). Een webservice maakt het mogelijk om op afstand (vaak via internet) vanaf een cliënt (applicatie of component) een dienst op te vragen aan een server, bijvoorbeeld het maken van een berekening, het leveren van gegevens of het uitvoeren van een taak.

MLE software en webservices

MLE maakt waar mogelijk gebruik van webservices. Aangezien de accountant zijn werkzaamheden vastlegt in een dossier over een afgesloten periode halen wij de data binnen over een afgebakende periode. De data kunnen vervolgens worden gebruikt voor samenstel- en controlewerkzaamheden, maar ook voor analyses en als input voor fiscale systemen.

MLE integratie systemen

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Verwerkersovereenkomst (bestaande uit het Data Pro Statement en de Standaardclausules voor verwerkingen) en de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing.
THINK PROFESSIONAL | LET'S MLE